اشتغال و اقتصاد

کشاورزی

برمبنای اطلاعات حاصل از سرشماری سال ۱۳۹۵ در شهر، تعداد شاغلین بخش کشاورزی شهر طالخونچه برابر با … نفر بوده است که حدود … درصد از جمعیت شاغل شهر را دربرمیگیرد. براساس اطلاعات موجود از سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد بهره برداران کشاورزی برحسب نوع فعالیت در شهر …. مطابق زیر می باشد.

زراعت و باغداری

مطالعات میدانی انجام شده در سطح شهر در سال ۱۳۹۵ نشان داده است که شهر طالخونچه دارای حدود … هکتار اراضی زراعی است که از این میزان ….. هکتار به اراضی گندم ، جو ، ارزن ، زیره ، کنجد ، چغندر ، ریحان ، زعفران و باغات با محصولات  هندوانه ، خربزه ، انار ، طالبی ، بادام و گردو اختصاص یافته است که این محصولات در درجه اول در خود شهر و شهرهای اطراف به فروش می سد و مازاد مصرف در میدان میوه وتروبار شهرستان مبارکه به فروش می رسد.

دامداری

با توجه به مطالعات میدانی در شهر طالخونچه تعداد ….. راس دام سنگین و …. واحد پرورش دام سبک وجود دارد. علاوه براین چندی واحد پرورش مرغ تخم گذار خانگی با ظرفیت … تا … قطعه وجود دارد. تولیدات این واحدهای خانگی صرف مصارف خانگی شهر می شود و اضافه شیر به مرکز جمع آوری شیر اردال داده می شود.

صنعت و معدن

در شهر …  واحدهای صنعتی وجود دارد. وجود شهرک صنعتی مبارکه در فاصله ….کیلومتری شهر، موجب اشتغال تعدادی از اهالی شهر در این صنایع شده است.

خدمات

زمینه اشتغال در مشاغل خدماتی در شهر به شرح زیر می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

1 × 1 =

فهرست