اتمام پروژه احداث خیابان شاهد

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پروژه های احداث شده
  4. chevron_right
  5. اتمام پروژه احداث خیابان شاهد

پروژه احداث خیابان شاهد به بهر برداری رسید

عنوان پروژه : پروژه احداث خیابان شاهد
محل اجرا:.
سال شروع :
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار :
اعتبار هزینه شده : ………….  میلیون ریال
محل تامین اعتبار : ……………..
مساحت عرصه:  .…………. مترمربع
مساحت اعیانی :     ………….. مترمربع
جمعیت بهره بردار :   …………….. نفر
اتمام پروژه احداث خیابان شاهد
اتمام پروژه احداث خیابان شاهد
پروژه آسفالت بلوار شاهد
اتمام پروژه احداث خیابان شاهد1
فهرست