صنایع دستی شهر

لیست صنایع دستی شهر به شرح زیر می باشد.

ردیف نام  تولید کننده محصول تناژدر سال شماره تماس
فرش یلمه
کار بافی
ساخت گیوه های اصفهانی
گلیم دستبافت یلمه
قلم زنی
میناکاری
چاقوسازی
ورود اطلاعات تولید کنندگان

تولید کنندگان

  • نوع محصول(باغی،زراعی،صنایع دستی،دام و طیور)عنوان محصولمیزان تولید سالیانهواحد تولیدتوضیحات ضروری 
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
فهرست