پروژه احداث سالن ورزش رزمی به متراژ ۴۲۰ متر مربع

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پروژه های احداث شده
  4. chevron_right
  5. پروژه احداث سالن ورزش رزمی به متراژ ۴۲۰ متر مربع

پروژه احداث سالن ورزش رزمی به متراژ ۴۲۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 

عنوان پروژه : پروژه احداث سالن ورزش رزمی
محل اجرا:.
سال شروع :
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار :
اعتبار هزینه شده : ………….  میلیون ریال
محل تامین اعتبار : ……………..
مساحت عرصه:  .…………. مترمربع
مساحت اعیانی :     ………….. مترمربع
جمعیت بهره بردار :   …………….. نفر
پروژه احداث سالن ورزش رزمی به متراژ 420 متر مربع
فهرست