پروژه بازسازی بوستان بهشت

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پروژه های احداث شده
  4. chevron_right
  5. پروژه بازسازی بوستان بهشت

پروژه بازسازی بوستان بهشت به متراژ ۳۰۰۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال

عنوان پروژه : پروژه بازسازی بوستان بهشت
محل اجرا:.
سال شروع :
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار :
اعتبار هزینه شده : ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال
محل تامین اعتبار : ……………..
مساحت عرصه:  ۳۰۰۰ مترمربع
مساحت اعیانی :     ………….. مترمربع
جمعیت بهره بردار :   …………….. نفر
پروژه بازسازی بوستان بهشت
فهرست