پروژه مرمت آثار تاریخی خانه سنتی تالار به متراژ ۴۰۰ مترمربع

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. پروژه های احداث شده
  4. chevron_right
  5. پروژه مرمت آثار تاریخی خانه سنتی تالار به متراژ ۴۰۰ مترمربع

پروژه مرمت آثار تاریخی خانه سنتی تالار به متراژ ۴۰۰ مترمربع با اعتباری بالغ بر ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

عنوان پروژه : مرمت خانه تاریخی تالار
محل اجرا:.
سال شروع :
سال خاتمه:
نحوه اجرا:
عنوان پیمانکار :
اعتبار هزینه شده : ………….  میلیون ریال
محل تامین اعتبار : ……………..
مساحت عرصه:  .…………. مترمربع
مساحت اعیانی :     ………….. مترمربع
جمعیت بهره بردار :   …………….. نفر
خانه تاریخی تالار
فهرست