گرمابه گلستان

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. جاذبه های گردشگری
  4. chevron_right
  5. گرمابه گلستان

گرمابه گلستان طالخونچه در مردادماه ۱۳۴۸ خورشیدی افتتاح شد.به روایت اسناد معتبر و منابع موثق،نقل شده هنگامی که مرحوم ابراهیم نقی زاده برای اخذ مجوز ساخت گرمابه گلستان به شهرضا مراجعه کرده ، در ابتدا مسئول مربوط ، با این توجیح که ساخت گرمابه هزینه زیادی دربر داشته و از عهده شخص شما خارج است با درخواست مرحوم نقی زاده موافقت نمی کنند.
با گفتن این حرف مرحوم نقی زاده به سرعت دفترچه یحساب بانکی خود را بر روی میز گذاشته و از مسئول مربوط درخواست کرده تا کل هزینه لازم جهت ساخت گرمابه را بنویسید…
با این اقدام بجا مجوز ساخت گرمابه صادر شد…
مرحوم نقی زاده نیز بلافاصله با کمک برادر خویش گرمابه را افتتاح کردند..

فهرست