محصولات تولیدی شهر

مطالعات میدانی انجام شده در سطح شهر در سال …. نشان داده است که شهر …. دارای حدود …هکتار اراضی زراعی است که از این میزان  اراضی زیر کشت گندم با .. هکتار، برنج با .. هکتار، جو با .. هکتار و سیب زمینی با ..هکتار می باشد. از … هکتار اراضی اختصاص یافته به باغات نیز … هکتار شامل محصول به، .. هکتار دارای  محصول هلو و… هکتار به محصول …. اختصاص یافته است که این محصولات در درجه اول در خود شهر به فروش می سد و مازاد مصرف در میدان میوه وتروبار شهرستان ……. به فروش می رسد.

مشخصات محصولات تولیدی شهر
تصویر عنوان محصول میزان تولید سالیانه توضیحات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

4 × 1 =

فهرست