راهنمای تفکیک زمین

مراحل انجام تفکیک زمین

۱)        فتوکپی سند مالکیت + درخواست تفکیک + کروکی موقعیت پلاک + فیش بازدید

۲)        بازدید کارشناس شهرسازی و اخذ استعلام مالکیت از اداره ثبت اسناد و املاک و راه و شهرسازی

۳)        تعیین گذربندی و میزان عقب نشینی لازم به وسیله کارشناس شهرسازی

۴)        تهیه کروکی قطعه بندی پلاک توسط مالک

۵)        بررسی گزارش شهرسازی و کروکی قطعه بندی شده توسط مسئول شهرسازی

۶)        موافقت با تفکیک پلاک مورد تقاضا

۷)        تنظیم پیش نویس نامه ارسالی به اداره ثبت اسناد و املاک

۸)        تهیه سه نسخه کپی کروکی قطعه بندی ارائه شده توسط مالک

۹)        تأیید کروکی قطعه بندی توسط کارشناس شهرسازی و تنظیم توافقنامه بر اساس اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و اخذ مجوز از شورای شهر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج راه و شهرسازی

۱۰)     پرداخت عوارض تفکیک و نوسازی و تأیید واحد درآمد و نوسازی

۱۱)     تشکیل پرونده در بایگانی شهرسازی و تنظیم صورتجلسه واگذاری سهم شهرداری از پلاک

۱۲)     تأیید کروکی قطعه بندی و نامه تایپ شده برای ثبت اسناد توسط مسئول شهرسازی و معاونت شهرسازی

۱۳)     تأیید کروکی قطعه بندی توسط شهردار

۱۴)     دبیرخانه جهت صدور نامه ارسالی به ثبت اسناد

فهرست