اطلاعات جمعیتی

اطلاعات جمعیتی

طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت شهر طالخونچه معادل ۹۹۲۴  نفر و ۳۱۰۴ خانوار گزارش شده است که از این تعداد ۵۰۵۱ نفر مرد و ۴۸۷۳ نفر زن بوده اند.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست