انجمن ها و باشگاهها

مشخصات انجمن های فعال شهر

      تصویر                                      عنوان انجمن نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
  انجمن ادبی شمس شریعت طالخونچه
 کانون فرهنگی – هنری کوثر
 کانون فرهنگی شهید آوینی

مشخصات باشگاه های فعال شهر

           تصویر                   نام باشگاه          نام مدیر       شماره تماس       ساعات کاری    
 

تیم فوتبال شهدای طالخونچه

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست