اولویتهای عمرانی شهر

لیست اولویت های عمرانی شهر

۱- طرح تالار اجتماعات

۲- ساختمان جدید آتش نشانی

۳- زیرسازی و آسفالت کوچه ها

۴- لکه گیری معابر سطح شهر

۵- آبنمای میدان ورودی

۶- کانال دفع آبهای سطحی خیابان شهید بهشتی

۷- کنار گذر بوستان لاله

۸- کنارگذر گلستان شهدا

۹- احداث حمام عمومی

۱۰- پروژه خیابان مصطفی خمینی (ره) و جدولگذاری

۱۱- احداث بازار روز

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست