تصاویر نقاط گردشگری

نمایی از سر درب ورودی قلعه

نمایی از سر درب ورودی قلعه

خانه تاریخی تالار

مرمت خانه تاریخی تالار

خانه بوم گردی طالخونچه

خانه بوم گردی طالخونچه

قلعه تاریخی یاوری

قلعه تاریخی یاوری

بوم گردی

بوم گردی

بوم گردی مختاری

بوم گردی مختاری

نمای داخلی مسجد الرضا

نمای داخلی مسجد الرضا

برج کبوترطالخونچه

برج کبوترطالخونچه

برج نگهبانی قلعه یاوری

برج نگهبانی قلعه یاوری

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست