شهدا

در زمان جنگ تحمیلی، مردم طالخونچه به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شده و برخی شهید یا جانباز شده‌اند. از معروف‌ترین شهدای شهر می توان به «شهید سید علی هاشمیان» و «شهید نیازعلی سبزعلی» اشاره کرد.

شهید مرتضی عزیزخانی
شهید اصغر لاوی
شهید عزیز محمدخانی
شهید عزیز محمدخانی
شهید نعمت الله مهدوی
شهید غلامعلی فخار
شهید زین العابدین زینلی
شهید علی اکبر عبدی
مرتضی ابراهیمیان
شهید علی اکبر نفریه
شهید حسنعلی جعفری
شهید غلامعلی شهریاری
شهید رمضانعلی عرب
شهید حسنعلی محمدی
شهید منصور رحیمی
شهید سید مهدی متحملیان
شهید اصغر حاج هاشمی
شهید اسماعیل خوشکام
شهید اسماعیل خوشکام
شهید ناصر حاج هاشمی
شهید علی محمد تقی پور
شهید مهدی عربی
شهید صادق قاسمیان
شهید کاظم فرزندی
شهید نیازعلی سبزعلی
شهید نیازعلی سبزعلی
شهید عباس حیدریان
شهید علی تقی پور
شهید صفرعلی ماندیزاده
شهید محمدعلی آبادی
شهید صادق باباعلیان
شهید غلامعلی خلیلی
شهید اصغر باباچی
شهید ابراهیم عبدی
شهید ابراهیم عبدی
شهید رمضانعلی کبولی
شهید علی هاشمیان
شهید سعید هادیزاده
شهید سعید هادیزاده
شهید محمدرضا آقابابایی
شهید هوشنگ ماندیان
شهید محمدعلی فرهمند
شهید الله خواست یلمه ها
شهید الله خواست یلمه ها
شهید سیدتقی هاشمی
شهید کاظم نقی زاده
فهرست