شهدا

در زمان جنگ تحمیلی، مردم طالخونچه به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شده و برخی شهید یا جانباز شده‌اند. از معروف‌ترین شهدای شهر می توان به «شهید سید علی هاشمیان» و «شهید نیازعلی سبزعلی» اشاره کرد.

شهید نیازعلی سبزعلی
شهید نیازعلی سبزعلی
شهید محمدرضا آقابابایی
شهید کاظم نقی زاده
شهید علی اکبر نفریه
شهید مرتضی عزیزخانی
شهید عزیز محمدخانی
شهید عزیز محمدخانی
شهید محمدعلی آبادی
شهید اصغر لاوی
شهید علی محمد تقی پور
شهید رمضانعلی عرب
شهید حسنعلی محمدی
شهید علی هاشمیان
شهید حسنعلی جعفری
شهید سید مهدی متحملیان
شهید زین العابدین زینلی
شهید نعمت الله مهدوی
شهید سعید هادیزاده
شهید سعید هادیزاده
شهید صفرعلی ماندیزاده
شهید رمضانعلی کبولی
شهید عباس حیدریان
شهید محمدعلی فرهمند
شهید کاظم فرزندی
شهید سیدتقی هاشمی
شهید صادق باباعلیان
شهید غلامعلی خلیلی
شهید اصغر حاج هاشمی
شهید منصور رحیمی
شهید غلامعلی فخار
شهید صادق قاسمیان
شهید ناصر حاج هاشمی
شهید علی اکبر عبدی
شهید علی تقی پور
شهید اسماعیل خوشکام
شهید اسماعیل خوشکام
شهید اصغر باباچی
شهید الله خواست یلمه ها
شهید الله خواست یلمه ها
شهید مهدی عربی
شهید هوشنگ ماندیان
شهید ابراهیم عبدی
شهید ابراهیم عبدی
مرتضی ابراهیمیان
شهید غلامعلی شهریاری
فهرست