شهدا

در زمان جنگ تحمیلی، مردم طالخونچه به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شده و برخی شهید یا جانباز شده‌اند. از معروف‌ترین شهدای شهر می توان به «شهید سید علی هاشمیان» و «شهید نیازعلی سبزعلی» اشاره کرد.

شهید حسنعلی جعفری
شهید رمضانعلی کبولی
شهید غلامعلی شهریاری
شهید عباس حیدریان
شهید حسنعلی محمدی
شهید علی هاشمیان
شهید اصغر حاج هاشمی
شهید کاظم نقی زاده
شهید سعید هادیزاده
شهید سعید هادیزاده
شهید محمدرضا آقابابایی
شهید نیازعلی سبزعلی
شهید نیازعلی سبزعلی
شهید سید مهدی متحملیان
شهید علی تقی پور
شهید علی اکبر نفریه
شهید مهدی عربی
شهید منصور رحیمی
شهید الله خواست یلمه ها
شهید الله خواست یلمه ها
شهید سیدتقی هاشمی
شهید علی محمد تقی پور
شهید ابراهیم عبدی
شهید ابراهیم عبدی
شهید صادق باباعلیان
شهید محمدعلی آبادی
شهید رمضانعلی عرب
شهید اسماعیل خوشکام
شهید اسماعیل خوشکام
شهید غلامعلی خلیلی
شهید ناصر حاج هاشمی
شهید مرتضی عزیزخانی
شهید اصغر لاوی
شهید صفرعلی ماندیزاده
شهید صادق قاسمیان
شهید غلامعلی فخار
شهید نعمت الله مهدوی
مرتضی ابراهیمیان
شهید اصغر باباچی
شهید علی اکبر عبدی
شهید هوشنگ ماندیان
شهید محمدعلی فرهمند
شهید کاظم فرزندی
شهید زین العابدین زینلی
شهید عزیز محمدخانی
شهید عزیز محمدخانی
فهرست