شهدا

در زمان جنگ تحمیلی، مردم طالخونچه به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شده و برخی شهید یا جانباز شده‌اند. از معروف‌ترین شهدای شهر می توان به «شهید سید علی هاشمیان» و «شهید نیازعلی سبزعلی» اشاره کرد.

شهید کاظم نقی زاده
شهید غلامعلی فخار
شهید علی هاشمیان
شهید حسنعلی جعفری
شهید نیازعلی سبزعلی
شهید نیازعلی سبزعلی
شهید محمدعلی فرهمند
شهید عباس حیدریان
شهید ناصر حاج هاشمی
شهید اصغر لاوی
شهید مرتضی عزیزخانی
شهید زین العابدین زینلی
شهید سیدتقی هاشمی
شهید رمضانعلی کبولی
شهید غلامعلی شهریاری
شهید اصغر باباچی
شهید علی اکبر عبدی
شهید حسنعلی محمدی
شهید علی اکبر نفریه
شهید کاظم فرزندی
شهید اصغر حاج هاشمی
شهید ابراهیم عبدی
شهید ابراهیم عبدی
شهید غلامعلی خلیلی
شهید رمضانعلی عرب
مرتضی ابراهیمیان
شهید سید مهدی متحملیان
شهید علی محمد تقی پور
شهید عزیز محمدخانی
شهید عزیز محمدخانی
شهید محمدعلی آبادی
شهید اسماعیل خوشکام
شهید اسماعیل خوشکام
شهید صادق قاسمیان
شهید سعید هادیزاده
شهید سعید هادیزاده
شهید محمدرضا آقابابایی
شهید مهدی عربی
شهید الله خواست یلمه ها
شهید الله خواست یلمه ها
شهید هوشنگ ماندیان
شهید منصور رحیمی
شهید صفرعلی ماندیزاده
شهید صادق باباعلیان
شهید نعمت الله مهدوی
شهید علی تقی پور
فهرست