محلات

شهر طالخونچه دارای محلات زیر می باشد:

  • محله خاراب
  • محله سیلو
  • محله قائم
  • محله شمس آباد
  • محله مسجد
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست