مراکز بهداشتی و درمانی

مشخصات مراکز بهداشتی و درمانی شهر
تصویر عنوان نام مدیر تلفن تماس ساعت کاری
مرکز بهداشتی درمانی طالخونچه   آقای دکتر حقیقی
پایگاه امداد و نجات جاده ای هلال احمر
پایگاه اورژانس ۱۱۵
داروخانه دکتر همتیان
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست