مراکز فرهنگی

مشخصات مراکز فرهنگی شهر
تصویر نام مرکز فرهنگی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
مجموعه فرهنگی شهید اوینی

 

مجموعه فرهنگی شهید آوینی شهرداری طالخونچه

انجمن ادبی شمس شریعت طالخونچه
 کانون فرهنگی هنری کوثر طالخونچه
 موسسه فرهنگی فردین
 کتابخانه آیت الله هاشمی
 کتابخانه علامه جعفری
 کتابخانه شهدای گمنام
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست