مردم شناسی

شهر طالخونچه ترکیبی از فارس زبان‌ها و ترکان قشقایی است. مردم شهر اکثراً کشاورز هستند و به زراعت گندم و جو مشغول‌اند. غالب کشاورزان شهر، به زمین‌های اطراف شهر و یا نزدیک شهر جدید مجلسی رفته و در آن‌جا زراعت می کنند. در ۱۰ سال اخیر، عده‌ای از مردم شهر از دیار خود مهاجرت کرده و در شهرهایی همچون اصفهان، مبارکه، مجلسی و یا شهر جدید بهارستان (در نزدیکی اصفهان) ساکن می شوند.

مردم شناسی شهر طالخونچه
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست