معرفی اعضای فعلی شورای اسلامی

تصویر سمت نام  و نام خانوادگی تلفن تماس مدرک تحصیلی
  رئیس شورا
آقای حمید هادیزاده
نائب رئیس شورا
آقای محمود غفاری
خزانه دار شورا آقای حسین نوروزی
  عضو شورا آقای علی رضا علامی
  عضوشورا
آقای حجت اله کریمیان
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست